Tim Dierssen

Hồ sơ
TênTim Dierssen
Tên ngắnT. Dierssen
Vị tríTiền đạo
Ngày sinh1996-01-14
Quốc gia Germany
ĐộiHannover 96
Thống kê
Stats Unavailable

Leave a Comment

TOP