Tahith Chong

Hồ sơ
TênTahith Chong
Tên ngắnT. Chong
Vị tríTiền đạo
Ngày sinh1999-12-04
Quốc gia Netherlands
ĐộiManchester United
Thống kê
Stats Unavailable

Leave a Comment

TOP